skovspillene.dk

Forside
Skov
Leg
Læring

Hvad Hedder Den Største Skov I Danmark?
18. February 2021
Billede af: Pixabay

Danmark har desværre ikke særlig mange store skove. Der var engang, hvor Danmark var helt og aldeles dækket i skov. Med tiden er skoven dog forsvundet i det store hele, og kun små fragmenter er tilbage. Selvom der stort set ikke er noget tilbage, sammenlignet med, hvad der engang var, så findes der stadig et par store skove i Danmark.

Hvad hedder den største skov i Danmark? Den største sammenhængende og selvstændige skov i Danmark hedder Rold Skov. Der findes et skovområde i Silkeborg, der består af flere sammenhængende skovområder, der teoretisk set er større. Rold Skov er dog den største, hvis man går ud fra, at skoven skal være sammenhængende og selvstændig.

Rold Skov ligger godt og vel 25 kilometer syd for Aalborg. Skoven ejes delvist af staten, Lindenborg Gods, Nørlund Gods og Villestrup Gods. Skoven Strækker sig over cirka 19 kilometer fra vest til øst. Oprindeligt var det en stor bøgeskov, men er i dag primært rødgran.

Rold Skov består ikke kun af konventionel skov. Den er også fyldt med smykke lyngarealer, moser, søer, vandløb og kildevæld. Alt i alt en smuk og ekstremt anbefalelsesværdig skov, hvor man kan drømme sig tilbage til en tid, hvor skoven var dominerende i hele Danmark.