skovspillene.dk

Forside
Skov
Leg
Læring

Hvor Meget Skov Er Der I Danmark?
12. November 2020
Billede af: Pixabay

Danmark har i dag 6273 km2 skov - eller 627.338 hektar skov. Det svarer til, at 14,6% af Danmark er dækket af skov. Andelen af skov i Danmark er dermed vokset med 0,2% siden 2014, hvor det danske skovareal udgjorde 14,4% og 6210 km2 at det samlede areal.

De danske skove har over flere gange været truet på eksistensen. I begyndelsen af det 19. århundrede var Danmark således kun dækket af skov, der svarede til 2-3% af det samlede areal, da udbredelsen af landbruget havde reduceret de danske skove markant. Læs  mere om de danske skove herunder. 

Sådan er de danske skove

De danske skove består af løvtræer som bøg, eg, ask, ær, birk og andre løvtræer, der til sammen udgår 47% af træerne i de danske skove. De resterende 53% er fordelt over 4% hjælpearealer og ubevoksede arealser, mens de resterende 49% består af nåletræer som rødgran, stikgran, nordmannsgran, norbilis, fyrrearter og andre former for ædelgran og nåletræer.

De danske skove består primært af privatejede skove. 74% af de nuværende skove er ejet af private personer, selskaber eller fonde, mens blot 19% er statsskove, som drives af Miljøministeriet. 

5% af de danske skove er ejet af andre offentlige institutioner som kommuner, Forsvaret eller Folkekirken, mens de resterende 2% ikke har fået identificeret et ejerforhold.

I Danmark besluttede Folketinget i 1989, at Danmarks skovareal skal øges til at dække 20-25% af Danmark i 2100. Det betyder, at der i 2100 skal være 1.075.000 hektar skov i Danmark. 

Hovedparten af den nye tilplantning af skove sker især i Jylland.

Du skal vide at: denne tekst er udviklet for avXperten. Hvor du finder et stort sortiment med panini toaster. Når indhold tilgodeser avXperten, kan vi ikke sige at det derfor er upartisk, deraf marketet.